Danish WW2 Pilots

Ltn. Georg Frans Lasson Hemicke

Military rank Airforce Date
Ltn. Løytnant RNoAF Royal Norwegian Air Force (1940-45) 00.00.0000
Flyverkaptajnløjtnant af Reserven Marinen Den danske Marine 01.08.1946
Kpt. Kaptajn RDAF Det danske Flyvevåben 01.03.1952