Danish WW2 Pilots

Jørgen Ryhl Bineau

Name

Kong Haakons Medalje

Date

00.00.0000

Source

RA, Forsvaret, Krigsdekorasjonskanselliet, G/Gc/L0001: Tildeling av dekorasjoner til utlendinger, 1944-1956, s. 193

Last edited: