Danish WW2 Pilots

Jørgen Ryhl Bineau

Name

Krigsmedalje

Citation

For å ha kjempet i de norske vepnede styrker og faldt for Norges sak.

Date

08.03.1946

Source

RA, Forsvaret, Krigsdekorasjonskanselliet, G/Gc/L0001: Tildeling av dekorasjoner til utlendinger, 1944-1956, s. 193

Last edited: